Værdier

KAIKAS VÆRDISÆT

Kaika Music har formuleret fire værdisæt, som sammen kendetegner vores firmas kerneholdninger. Det er et værdisæt, som alle ansatte hos Kaika Music holder sig for øje og handler på både internt personalet imellem og eksternt i forhold til arrangører, leverandører og kunstnere.

Værdisættet er vores centrale holdninger og de ledetråde, som vi i hverdagen retter os ind efter. Når vi gør det, fungerer vi alle bedst og får det bedste ud af alle vores relationer.

 

HOLDE AFTALER

Kaika har fokus på at overholde aftaler – det er kernen i måden, vi leverer vore ydelser på.

Vi tror på, at tillid og respekt omkring aftaler giver tryghed og troværdighed.

Vi har fokus på den gode oplevelse i vort samspil og vil gerne have klarhed i informationerne og forventningerne.
Dette giver os de bedste muligheder for at overholde aftaler på alle måder.

 

KOMMUNIKATION

Kaika benytter kommunikation til at gøre en forskel og til at øge samspillet og forståeligheden.

Gennem en åben og ligefrem dialog opnår vi klarhed og afstemte forventninger.

Vi påskønner kommunikation med lune og humor – på modtagerens betingelser.
Kommunikationen skal være styrken i vore ydelser og måden, vi forfiner samspillet i alle dets faser.

 

ENGAGEMENT

Kaikas engagement giver sig udtryk i pålidelighed og respekt i måden, vi agerer på.

Vi tror på, at engagement smitter, giver trivsel og skaber fællesskab.

Ud af vores engagement vokser den energi, som skaber det stærkeste fundament for vore kunstnere og arrangører og i sidste instans for hele musikoplevelsen.

 

INITIATIV

Kaika afsøger nye muligheder ved at understøtte initiativet i alle afskygninger.

Vi har en ambition om løbende at forny os ved at fremme initiativet i alt, hvad vi gør.

Vi involverer os og tænker ud af boksen. Når vi giver plads til initiativet, opnår vi nye og effektive løsninger – og ikke mindst aktive og modige medarbejdere.